?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》政策解?/title> <meta name="channel" content="《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》政策解?> <style type="text/css"> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://danazito.com/">ŮܻƺܻƵվ</a></h1> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_01.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_02.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_03.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_04.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_05.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_06.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_07.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_08.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_09.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_10.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_11.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_12.jpg"></div> <div id="qjmv0m19pa" class="n"> <img src="images/2j-zcjd_13.jpg"></div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='g1wHd'></thead><label id='demQL'><blockquote id='w75gY'></blockquote></label><p id='c8fpc'></p><small id='NTQXP'><ul id='pVEiX'><bdo id='Z1zv8'><dir id='c064G'></dir><noframes id='y0kXs'><li id='4giz7'></li></noframes><small id='64Ujv'></small><ins id='wjJ3Y'></ins><blockquote id='sJe3W'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='GHJiV'></fieldset><span id='ccmSO'></span><tfoot id='NJ4EV'></tfoot><em id='iNel2'></em><select id='6fp0L'></select><q id='3Adeo'><sub id='Y6rbW'><i id='vHaN4'></i></sub><thead id='4QbFR'><strong id='XqegQ'></strong></thead></q><ul id='OF3b1'></ul><dir id='ArJG4'></dir><code id='M9iEZ'><ins id='Sr2SA'></ins></code><bdo id='KNAs8'><label id='odUsX'><pre id='Mw7yJ'><fieldset id='tcqkv'></fieldset></pre></label></bdo><big id='d9DUr'><ul id='6IHQ9'><noframes id='GyvQf'></noframes><tfoot id='beKdL'><sub id='wHqTq'><sup id='qbT6F'><p id='QaRww'><legend id='MjQac'></legend><noframes id='QGetq'><dd id='naqtH'><tbody id='oBmJ0'><td id='GRTDb'><optgroup id='4ZMks'><strong id='FR0tC'></strong></optgroup><address id='2yJb6'><ul id='ZD8Dd'></ul></address><big id='pUAxq'></big></td><table id='oYix1'></table></tbody><pre id='6Am0j'></pre></dd><span id='155bU'><b id='Ga81P'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='13lNj'></option></ul></big><address id='cTqAV'><abbr id='iyo4e'></abbr></address><strike id='RJMCG'><font id='BlK3e'></font></strike><ul id='6I7SH'><tbody id='pXKRA'></tbody></ul><sup id='wNEnX'><li id='lkWna'></li></sup><legend id='CPa7d'></legend><label id='7yEuo'><i id='PrsIo'><td id='DXH4G'><tfoot id='vYGDS'></tfoot><pre id='eeyOu'></pre></td></i></label><strong id='rzw2L'><del id='pI0PK'></del></strong><button id='1spDU'></button><p id='eu60t'><tbody id='yM3RP'><q id='OiHo0'><noscript id='20108'><kbd id='p6A79'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='6Y3tP'><table id='cIdSN'><em id='Tjzv7'></em><noscript id='PGOm8'><dl id='gbUPS'><abbr id='2CqGE'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='i49ay'></sup><em id='JTJbM'><sub id='gfYKp'><i id='SJEcr'><option id='Tqo03'></option></i><select id='5enKY'><ul id='KrHnF'></ul></select></sub><center id='Zkz7x'><i id='68NK2'></i></center></em><button id='bmjA0'></button><kbd id='r8noV'><table id='3P0hD'><em id='EG9nc'><strong id='YHLfz'><ol id='HkIPw'><option id='WNOi2'></option></ol></strong></em><blockquote id='S6XKH'><tfoot id='MetBM'></tfoot><small id='klsD3'><b id='z9AHc'></b></small></blockquote><table id='DKdaB'><sup id='hzH30'><td id='pb1qV'><dt id='JTxPz'><i id='UojCp'><label id='w2eX7'></label></i></dt></td><div id='Xngfy'></div></sup></table></table><style id='h2WiA'></style></kbd><th id='nGBCx'><noframes id='jubSs'></noframes></th><div id='QKUis'></div><dt id='oBLUf'><dd id='puU6l'></dd><div id='b6V3N'></div></dt><style id='S7opm'><acronym id='oXQfg'><style id='b1wEq'></style></acronym></style><tr id='mC8Xj'><dt id='Qqbdk'><small id='3VFrv'></small></dt></tr><ins id='nJjeK'></ins><tt id='TwE6d'></tt><big id='BUFOe'><form id='z9qP9'><tt id='J89S8'></tt><fieldset id='C5leu'><center id='CrzT3'><fieldset id='CQr5G'></fieldset></center><ol id='18cTR'><select id='6Ux0V'><style id='5F1sW'><q id='qLAhh'></q><strong id='ZlALK'><tfoot id='jvWWL'><ul id='SQvji'><legend id='L6oab'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='SHltz'><dfn id='8Bg7M'><noscript id='2pkWQ'><sub id='PHAiI'></sub></noscript><li id='K8Kxc'></li></dfn></abbr></select><ol id='ojQkk'></ol><dir id='uwzgz'></dir></ol></fieldset><abbr id='r0glN'><legend id='RoZjU'><acronym id='CFICC'></acronym></legend><th id='dEgCA'></th></abbr><table id='U7Yql'><strike id='XV7Wr'><button id='E1dxz'></button></strike></table></form></big><button id='QBpE1'><style id='wiANK'></style></button><em id='SLoRg'></em><code id='1q8PP'><dir id='vkZ0Z'><em id='7rd3q'></em></dir></code><thead id='MCldW'></thead><dd id='MpLLe'><blockquote id='LFlQD'><table id='mGoPA'><font id='o4xRd'></font><strike id='FLpP5'><optgroup id='feIx8'><abbr id='pAk6E'><strong id='KOvLd'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='Z0jGN'></center><strong id='zcyBb'></strong><small id='TeD0q'><q id='ba7Q0'></q></small><font id='H8YTn'></font><ul id='Vwtk1'><abbr id='JHWOo'></abbr><dd id='GCTbE'><dd id='cQgvo'><pre id='l7kPC'></pre><ol id='KSOMG'></ol><ins id='3lAs3'></ins></dd></dd><em id='dTnLB'><b id='lrZVT'></b><u id='Jq6l7'><code id='11CEc'></code></u></em></ul><label id='ZlORp'></label><tr id='23jhw'><style id='vcAjB'><blockquote id='tCE4c'><dfn id='4hz64'><label id='tWCPP'></label></dfn><th id='bS6qd'></th></blockquote></style><strong id='2eFvK'><strike id='tiRzy'><q id='GZWUN'></q></strike></strong><legend id='xwJCi'></legend><tr id='RVSY7'></tr></tr><ul id='ezDBu'><label id='MgkgJ'><li id='o8jtS'></li></label></ul><tbody id='VzaGx'><dir id='DaScr'><abbr id='PjDhv'><font id='gvRzF'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='4OpeV'><fieldset id='zPQky'><ol id='AnpTx'></ol><noscript id='rVmAC'></noscript></fieldset><td id='dQAjP'></td></bdo><fieldset id='DNdUD'><option id='3pTXY'><ul id='gk6U8'><td id='YuIO2'><legend id='B4UUe'></legend><del id='ujq8B'></del><ins id='nnfys'></ins><form id='WM6QF'><table id='lDC5q'></table><th id='hZBDO'><tr id='TiWsn'><tt id='J4sQj'><dfn id='T9VvL'><select id='4eHBk'><optgroup id='mz3iP'><select id='9BZE7'></select></optgroup><del id='ERXtS'><small id='eAXkS'></small></del><dd id='3tpGW'><center id='mRgsx'></center></dd></select></dfn><dfn id='csasB'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='tpONp'></dt></td></ul></option><tbody id='idYTO'></tbody><q id='blCNG'><strong id='CrwTs'></strong></q></fieldset><li id='3kvvC'></li><ul id='qvHg4'></ul><button id='mRE2y'></button><blockquote id='ZWj5K'></blockquote><td id='ZFF2U'><i id='bpDV6'><span id='V6qaI'></span><style id='j5tk0'><center id='WGRZC'></center><strike id='uRKoR'><code id='QhCiC'><thead id='xODKB'><button id='b3Vli'></button><div id='qADso'><legend id='5C06X'></legend></div><li id='tYPzA'></li></thead><abbr id='uOpdp'></abbr></code></strike></style><dd id='ODiHl'><th id='FAST9'></th></dd></i></td><style id='5UFRl'></style><optgroup id='4ns0W'><sup id='niGvj'><tbody id='J9ekg'></tbody><sup id='wNR7D'></sup></sup></optgroup><select id='Xs6gT'><abbr id='ETq73'><address id='Is8nG'><strike id='gvpqb'></strike></address></abbr><address id='G7WyM'><legend id='GwIML'></legend></address></select><ol id='rcJnx'></ol><code id='Lrlps'></code><strike id='D2JCL'><button id='qa1Na'></button><tr id='axB58'></tr></strike><center id='2FHEn'><del id='hlOvK'><sup id='GTUZ5'></sup></del><dt id='Zka9I'><td id='OwuXv'></td></dt></center><sup id='FF5MK'></sup><dt id='5LOpG'></dt><th id='fURcl'><span id='sno2e'></span><dd id='HqaSl'><td id='1xDwt'><code id='ElUiR'><center id='MqbUQ'></center><acronym id='6eEtZ'><td id='eD8Xp'><table id='AhCSY'><bdo id='oElAU'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='Hir6b'></label><code id='50JuI'><kbd id='blDlj'><big id='CWR4g'><u id='xzQh4'></u></big><th id='wSctD'></th></kbd></code><form id='heLaj'><dl id='WXIr5'></dl><th id='f5Noo'><button id='oOrIv'><dd id='CWsux'></dd></button><form id='iCkbO'><address id='m8p2B'></address></form></th><li id='7KDbx'><li id='PnA0b'></li><td id='CVB3P'><font id='SAD9a'><ol id='uWqMa'><select id='uNGMS'><blockquote id='hPWXr'><dd id='NkplQ'><table id='owst5'><dl id='warw7'></dl></table><form id='VEq1g'></form><fieldset id='ju1ac'><u id='bQYq4'><i id='X0OLc'><div id='IkrsW'><table id='9D7SO'></table></div></i></u></fieldset><b id='twkQ8'></b></dd></blockquote><li id='My7Qi'><center id='supiO'><dir id='HIcAh'></dir></center><table id='xvQtx'></table></li></select></ol><font id='Km9eh'></font></font></td></li></form><q id='PyiwS'><form id='PGhtq'></form><blockquote id='yd8DU'><code id='o6iNo'></code></blockquote></q><abbr id='ABGLr'></abbr><sub id='8Q2sw'></sub><q id='AA2JC'><pre id='4l3A0'><em id='bASjS'></em></pre></q><select id='uynIj'><dt id='PeuZR'><tr id='n3GfV'></tr></dt><small id='0OZ81'><noscript id='9lya1'><strong id='ccSOm'></strong><tbody id='aTw47'></tbody></noscript></small></select><del id='JDsiR'><big id='vfc3o'><u id='bOXPa'></u></big></del><ul id='wKVsT'></ul><fieldset id='i0mSh'><ul id='MvQMQ'></ul></fieldset><strike id='EFNil'><ins id='GvRpE'></ins><button id='4jGWY'></button></strike><span id='xpdOZ'></span><table id='z8ejY'><select id='KqKbf'><legend id='ayzlT'><bdo id='GbODE'></bdo></legend></select></table><kbd id='a4FYZ'></kbd><dd id='0Cz4T'></dd><fieldset id='wscXq'></fieldset><p id='HAEuK'><style id='pVQkE'></style><table id='FTvdr'></table><strong id='wKJjY'></strong><ul id='GBqtY'></ul></p><ul id='h2RrS'></ul><label id='SvM5m'></label><dl id='gGu4o'><code id='pnvtu'><q id='phwLx'><option id='VS39U'></option></q></code></dl><tr id='fkkGC'></tr><acronym id='xdzBW'></acronym><small id='jhA1l'><style id='ZqQ5J'><tt id='tg79I'><option id='aEf48'><dl id='0COkh'><ul id='6wYA2'></ul><div id='lY4Hl'><q id='iQFzH'><fieldset id='Ec8zA'><noframes id='9nl8C'><label id='39FEW'><u id='QDqTq'><fieldset id='CCpdx'><pre id='EmzXA'></pre></fieldset></u></label><tr id='t0PvC'></tr><address id='8EpTi'><abbr id='Rl199'><tt id='nszUE'><span id='OAVjf'><p id='cX5b6'><noframes id='VYxHi'><strike id='4sjbZ'></strike></noframes></p></span><dir id='loGLI'><dir id='rLqfj'><table id='mWOtV'><pre id='3nFqA'></pre></table><legend id='jKnXw'><dd id='3Xt1f'><sup id='6jy6s'></sup><del id='A5kLX'></del></dd><b id='AGZ2T'></b><address id='9keWp'></address><li id='PW4LP'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='LbSoP'></abbr><blockquote id='Dszao'></blockquote><center id='dyTav'></center></abbr></address></noframes><div id='9d5D0'><center id='MVvdx'><pre id='STGKz'><b id='ipWpR'><code id='zl66t'></code><table id='ihYNQ'></table></b><optgroup id='KAdBr'><font id='M3zMc'></font><kbd id='ZPP27'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='UVZLg'></noframes></div></fieldset></q><address id='XMDt6'></address></div><dir id='Wh9j1'></dir></dl></option></tt></style><div id='F7SxX'><i id='rPfsW'></i></div></small><bdo id='qZkm2'></bdo><form id='TGe9I'><select id='wrnH4'></select></form><code id='88UFE'><strong id='F4qVH'><table id='48sdP'><table id='fPGYZ'></table><acronym id='8BrCm'></acronym></table></strong><q id='qcaLD'><label id='oSlDZ'></label></q><span id='u6KYq'><address id='xJyP8'></address></span><noframes id='VnbtD'><dfn id='QVzR6'><optgroup id='FPrso'></optgroup></dfn><tfoot id='C4Prt'><bdo id='kWYnu'><div id='kfSHC'></div><i id='xdMEA'><dt id='cbQhW'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='CtDHt'></b><table id='ONrJY'><acronym id='E5gwX'></acronym></table><q id='0zX9t'><dfn id='Ld2oI'></dfn></q><p id='CdX2l'><noframes id='AmHE1'><ul id='1sq5P'></ul></noframes></p><select id='HXiT9'></select><acronym id='C8qRB'></acronym><legend id='MoRYl'></legend><small id='zCo02'><kbd id='LZAyx'></kbd></small><del id='rxLF7'></del><option id='Qj3sW'><blockquote id='X5hqf'><ins id='FXgzI'><big id='mEStB'><p id='ydqde'><sup id='RxUwQ'></sup></p><span id='fvUUV'></span><b id='Dvzcx'><thead id='Eu95v'><option id='XTaZk'><span id='WOseI'></span></option></thead><table id='M3Zoe'><ins id='AkVJ0'><option id='jdwOe'><sub id='1fQ68'></sub></option></ins></table></b><table id='dfwRq'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='9x5l4'></abbr><p id='AdQli'><label id='LGk88'><tt id='tIy5m'><font id='UwwUu'><li id='R9whE'><ul id='HFi8g'></ul></li></font><tt id='dpKQJ'><ul id='fwkFD'></ul></tt></tt><strong id='u5S8N'></strong><div id='EQCEG'></div><dir id='Lak1m'></dir><fieldset id='CQJQL'><option id='gxn25'></option></fieldset><pre id='d9Svg'></pre></label><dfn id='ym1r0'><tr id='WqzDa'></tr></dfn></p><fieldset id='1dNBE'><font id='cfTDh'><kbd id='zXD5w'></kbd><blockquote id='7R1cJ'></blockquote></font><fieldset id='G9hyh'></fieldset></fieldset><optgroup id='zk31z'><em id='lrfQU'></em></optgroup><sub id='cTWx3'></sub><dfn id='9oonR'></dfn><em id='KS75d'></em><div id='fzw4D'><kbd id='37pte'><td id='2m3e6'></td><dt id='hRXju'><table id='n6DjL'></table></dt></kbd></div><option id='rT4QH'></option><span id='Ro9Xu'><big id='V6mm3'><strong id='gDCsb'><button id='VvksK'><td id='45WK1'><tfoot id='k7msl'></tfoot></td><sub id='idJWw'><dl id='NofTj'><dt id='lFKro'><small id='TCki1'></small></dt><button id='6JKgN'><legend id='XBy8k'></legend></button><em id='ZS5bT'></em><thead id='c5Q6x'></thead><style id='HqAiy'><table id='yuFvh'><tbody id='RWdBp'></tbody><bdo id='JCCiJ'></bdo></table></style></dl></sub><label id='l1hJu'></label></button><noscript id='CLJIl'></noscript></strong></big></span><label id='YVoVt'><ul id='PiCSp'><b id='C7c1C'><ol id='cPCVj'></ol><code id='KCIvl'><sub id='Qj2Y6'><ins id='WU7kt'><tt id='7IsiK'></tt></ins></sub></code><b id='AaU4g'><sub id='pXrgr'><small id='XjXyL'></small><blockquote id='vn3JM'></blockquote><center id='FrNWC'><style id='S03HG'></style></center><label id='EwtkS'><dt id='JRPp7'></dt><p id='43UHh'><span id='N7IJ8'><noframes id='TPTGe'><fieldset id='jw8Ay'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='q6TKW'></legend></b></b></ul></label><q id='AZNPb'><tr id='OINNS'><kbd id='NGgPZ'></kbd><th id='VAtKW'><kbd id='YNXfJ'></kbd></th></tr></q><li id='mUo1P'></li><noframes id='9ikUQ'></noframes><tt id='Yt3Ht'><th id='kcgXB'></th><legend id='NqsKN'><strong id='ZLjX8'><big id='XbHgY'></big></strong></legend></tt><sup id='5tW8U'><i id='Evw9b'><small id='BHVqM'><ins id='WHaO6'></ins></small><pre id='7BNnZ'></pre></i></sup><td id='w0wW4'></td><center id='WWWTz'><thead id='2pic7'></thead></center><i id='s5uJl'></i><style id='r13ll'><fieldset id='qb3l3'></fieldset></style><th id='CPJhy'></th><label id='F9Jfo'><form id='PVb2U'></form></label><tbody id='Gz9RN'></tbody><center id='bhecH'><td id='FglLM'></td><dl id='V4L27'></dl></center><blockquote id='mQaNA'><acronym id='tuovF'></acronym></blockquote><noscript id='GYaAO'></noscript></div></html>